Правила та умови користування сервісом FireMenu

1. Загальні положення

1.1. Ці правила та умови користування сервісом (далі - Угода) встановлюють порядок використання користувачами сервісу FireMenu (далі - Сервіс), що надається ФОП Попов Максим (далі - Ми, Компанія). Реєстрація та/або використання Сервісу означає повне і безумовне прийняття користувачем (далі - Ви, Користувач) цієї Угоди.

2. Реєстрація та обліковий запис

2.1. Для отримання доступу до Сервісу Вам необхідно зареєструватися, створивши обліковий запис.

2.2. Ви несете відповідальність за достовірність наданих даних при реєстрації та їх своєчасне оновлення.

2.3. Ви зобов'язані забезпечити конфіденційність своїх паролів та інших реєстраційних даних.

3. Використання Сервісу

3.1. Ви маєте право використовувати Сервіс відповідно до його призначення та функціоналу.

3.2. Ви зобов'язані дотримуватися вимог законодавства, правил та умов цієї Угоди.

3.3. Забороняєється використання Сервісу з метою порушення прав третіх осіб, розповсюдження незаконного контенту або з метою шкоди репутації Сервісу та/або Компанії.

4. Відмова від відповідальності

4.1. Сервіс надається на принципі "як є", і ми не надаємо ніяких гарантій щодо безперебійності, безпеки, відсутності помилок або відповідності Сервісу вашим вимогам або очікуванням.

4.2. Ми не несемо відповідальності за прямі або опосередковані збитки, які можуть виникнути у зв'язку з використанням або неможливістю використання Сервісу.

5. Інтелектуальна власність

5.1. Усі права на Сервіс належать Компанії. Використання Сервісу не надає Вам прав на інтелектуальну власність, яка належить Компанії та/або її ліцензіатам.

6. Зміни у Правилах та умовах

6.1. Компанія має право вносити зміни в цю Угоду в будь-який час. Такі зміни набирають чинності з моменту опублікування оновленої версії Угоди на веб-сайті Сервісу. Продовжуючи використовувати Сервіс після внесення змін, Ви підтверджуєте свою згоду з новими умовами Угоди.

7. Законодавство та вирішення суперечок

7.1. Ця Угода підлягає і регулюється законодавством Іспанії. Усі спори, які можуть виникнути у зв'язку з цією Угодою або використанням Сервісу, підлягають вирішенню в судовому порядку віспанському суді відповідної юрисдикції.

8. Зворотній зв'язок та контакти

8.1. Якщо у Вас виникають запитання або пропозиції щодо Сервісу або цієї Угоди, будь ласка, звертайтеся до нас за допомогою контактної інформації, наведеної на нашому веб-сайті.

9. Інші положення

9.1. Якщо будь-яке положення цієї Угоди визнається судом або іншим органом недійсним, таке положення не впливає на дійсність інших положень Угоди, які залишаються чинними.

9.2. Неприйняття або незастосування Компанією своїх прав, передбачених цією Угодою, не може розглядатися як відмова від таких прав або обмеження їх застосування у майбутньому.

Дата останнього оновлення: 07.05.2023